Noticias‎ > ‎

DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA 2022

publicado a la‎(s)‎ 26 may 2022, 12:43 por Carlos Girona

Quaranta dies després de la Pasqua de
Resurrecció celebrem el DIA
MUNDIAL DE L'EDUCACIÓ
CATÒLICA. ⛪
L’escola catòlica:
● Busca els fins culturals i la formació
humana dels alumnes.
● Té com a nota distintiva crear un
ambient de comunitat escolar animat per
l’esperit evangèlic de llibertat i de
caritat.
● Ajuda els alumnes perquè cresquen en
el desenvolupament de la pròpia
persona segons la nova criatura que
fou constituïda pel baptisme.
● Busca il·luminar per la fe el
coneixement que els alumnes van
adquirint del món, de la vida i de
l’home.
● Educa els alumnes, des de les
possibilitats que ofereix el progrés, per
a una vida d’apòstols, de testimonis
per a una societat millor.
Declaració sobre l’Educació Cristiana
Gravissimum educationis del Concili
Vaticà II
#diamundialdelaeducacioncatolica2022
#educacioncatolioca #pastoral
#colegiosdiocesanos #somosdiocesanos
#amaoscomoyoosheamado
Cuarenta días después de la Pascua de
Resurrección celebramos el DÍA
MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN
CATÓLICA. ⛪
La escuela católica:
● Busca los fines culturales y la formación
humana de los alumnos.
● Tiene como nota distintiva crear un
ambiente de comunidad escolar animado por
el espíritu evangélico de libertad y de
caridad.
● Ayuda a los alumnos para que crezcan en
el desarrollo de la propia
persona según la nueva criatura que
fue constituida por el bautismo.
● Busca iluminar por la fe el
conocimiento que los alumnos van
adquiriendo del mundo, de la vida y del
hombre.
● Educa a los alumnos, desde las
posibilidades que ofrece el progreso, para
una vida de apóstoles, de testimonios
para una sociedad mejor.
Declaración sobre la Educación Cristiana
Gravissimum educationis del Concilio
Vaticano II
#diamundialdelaeducacioncatolica2022
#educacioncatolioca #pastoral
#colegiosdiocesanos #somosdiocesanos
#amaoscomoyoosheamado
Comments