Noticias‎ > ‎

III Concurso de Fotografía Científica

publicado a la‎(s)‎ 14 mar 2022, 3:15 por Carlos Girona   [ actualizado el 29 mar 2022, 1:13 ]
III Concurso de fotografía científica

El Departament de Ciències del Col·legi Ntra. Sra. de Fàtima convoca el III Concurs de Fotografia Científica (matemàtiques, fisica, química, biologia i geologia).
 • Poden participar tots els alumnes de E.S.O i Batxiller del Centre.
 • El nombre màxim de fotos que pot presentar cada participant és 5. Les fotografies han de ser originals i sense processaments amb software informàtic (photoshop, ...).
 • Les fotografies s’enviaran a: fotografiacientifica@colegiofatima.net des del compte de correu del col·legi que posseeix l’alumne participant.
S ́ha d’indicar clarament en el cos del missatge:
Nom, Cognoms, Curs i Grup de l’Alumne. ► Títol de les fotografies assignat al nom de cadascuna de les fotografies adjuntades.
► Modalitat científica per la que participa (matemàtiques, física, química, biologia o geologia)
 • El títol de cada fotografia posarà de manifest la condició matemàtica que l’alumne identifica a la imatge.
 • El termini de presentació de fotografies acabarà el dia 25/04/2022.
 • El jurat que decidirà el concurs estarà compost, com a mínim, de tres membres del Departament de Ciències. La seua decisió serà inapel·lable.
 • El jurat farà una selecció de las fotografies rebudes. I d’ella es triaran les 10 fotografies finalistes.
 • Aquestes fotografies seleccionades s’exposaran en la pàgina web del Centre i en Clickedu.
 • A més, el Departament de Ciències atorgarà:
► Sumar 0.25 punts a la nota final de l’assignatura de ciències triada per l´alumne, als participants seleccionats.
► Sumar 0.25 punts afegits als 0,25 punts anteriors en la nota final de la assignatura de ciències triada per l´alumne, als 10 finalistes.
 • La participació implica l’acceptació de las bases.
 • Tota fotografia premiada passarà a ser propietat del Col·legi Ntra. Sra. de Fàtima.
Imposible mezclar

El Departamento de Ciencias del Colegio Ntra. Sra. de Fátima convoca el III Concurso de Fotografía Científica (matemáticas, física, química, biología y geología). 

Pueden participar todos los alumnos de ESO y Bachillerato del Centro. 

El número máximo de fotografías que puede presentar cada participante es 5. Las fotografías deben ser originales y sin procesamiento con software informático (photoshop, ...). 

Las fotografías se enviarán a: fotografiacientifica@colegiofatima.net desde la cuenta de correo del colegio que posee el alumno participante.

 Se debe indicar claramente en el cuerpo del mensaje: 

Nombre, Apellidos, Curso y Grupo del alumno. 

Título de las fotografías asignado al nombre de cada una de las fotografías adjuntadas. 

Modalidad científica en la que participa (matemáticas, física, química, biología y geología)

El título de cada fotografía pondrá de manifiesto la condición científica que el alumno identifica en la imagen.

El plazo de presentación de fotografías acabará el día 25/04/2022

El jurado que decidirá el concurso estará compuesto al menos por tres miembros del Departamento de Ciencias. Su decisión será inapelable. 

El jurado hará una selección de las fotografías recibidas. Y de ella se elegirán las 10 fotografías finalistas. 

Dichas fotografías seleccionadas se expondrán en la página web del Centro y en Clickedu. 

Además, el Departamento de Ciencias otorgará : 

► Sumar 0.25 puntos en la nota final de la asignatura de ciencias elegida por el alumno, a los participantes seleccionados. 

► Sumar 0.25 puntos añadidos a los 0,25 puntos anteriores en la nota final de la asignatura de ciencias elegida por el alumno, a los 10 finalistas. 

La participación implica la aceptación de las bases. 

Toda fotografía premiada pasará a ser propiedad del Colegio Ntra. Sra. de Fátima.

Reforma de paralelas

Comments